Χρώμα Μαλλιών

Ταξινόμηση:
Πλέγμα Λίστα
 • Mild Color Fantasia 4.35

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Fantasia, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

 • Mild Color Mahogany 4.5

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Mahogany, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Mahogany 6.5

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Mahogany, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Red 7.64

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Red, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Golden 5.03

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Golden, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

 • Mild Color Beige 7.2

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Beige, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Natural 1.0

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Natural, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Super Lightening 1000

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Super Lightener, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Red 5.66

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Red, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Golden 6.03

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Golden, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

 • Mild Color Beige 9.2

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Beige, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml
 • Mild Color Ash 1.1

  Beauty Stock, Mild Color, Mild Color Ash, Χρώμα Μαλλιών, Beauty Stock, Selective, Mild Color

  100ml